miercuri, 14 martie 2012

Femeia - artist plastic - expoziţie
Expoziţia propune publicului posibilitatea de a cunoaşte laolaltă pictoriţele din Bacău. Fără o tematică anume, ca o demonstraţie în forţă, s-au etalat lucrări cu abordări diferite semnate de temperamente artistice diferite. Reunind un numar de numai 23 de nume cunoscute publicului precum: Carmen Poenaru, Dany Zărnescu, Silvia Anghel, Ionela Lăzureanu, Silvia Tiperciuc, Daniela Gaftea, Călin Veronica, Geanina Ivu Vlad, Viorica Zaharia, Carmen Voisei şi până la cele mai noi, angajate înscrierii pe firmamentele artelor, cu o prezenţă activă în manifestările plastice cum sunt: Teodora Nicodim, Bianca Rotaru, Elena Lupaşcu, Oana Văsâi Luminiţa Radu, Mihaela Craiu, Cristina Claudia Pop, Raluca Ghideanu, muzeul urmăreşte recunoaşterea şi promovarea valorilor artistice feminine din aria culturală a oraşului. În istoria locală consemnăm, în succesiunea afirmării lor, certitudini menite să trateze profunzimile timpului, cu un interes afirmat în diverse modalităţi de expresie şi mijloace plastice alternative. Peste aceasta soliditate a creaţiei femeilor artiste, consider important ca valorile artistice să fie cunoscute publicului larg. Intensificarea tendinţelor novatoare se văd la toate generaţiile astăzi şi aici, având posibilitatea să descoperim că sinceritatea creatoare nu are limite. Dincolo de calităţile femeii şi atributele feminine care sunt amintite în afiş, vom descoperi seninătatea interioară a fiecăreia, vom simţi ori intui bucuria de a trăi în cromatica sau tehnica aleasă (grafică, ulei, printuri, acryl, tempera, tapiserie, sculptură, tehnici pe care le regăsim pe simeză) dar şi capacitatea de a se abandona imaginaţiei, aflate între graniţa desenului şi pata cromatică.
          Expoziţia în sine, relevă o statornică muncă ce năzuieşte spre cuprinderea unui univers mai larg decât cel obişnuit femeii. O epurare a preocupărilor zilnice ce pretinde sensiblităţilor, dreptul la manifestare în însăşi substanţa iubirii, iubirea de frumos, de apropele său, de copilul său, de viaţă.Curator expoziţie,

marți, 6 martie 2012

Expozitia personala Constantin Tanasache


 
       
 
Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice şi Design a Universităţii "George Enescu" Iaşi, Secţia pictură, membru titular UAP Filiala Bacău din anul 2000, având ca profesor pe reputatul maestrul Ilie Boca, Constantin Tănăsache s-a facut remarcat în aria plastică locală şi nu numai, cu lucrări filtrate printr-o anumită stare de suflet şi spirit. Când spun aceasta mă refer cu deosebire la preţioasele griuri colorate, reproduse pe coordonatele propriilor trăiri interioare. Fire discretă şi consecventă, personalitatea artistului s-a conturat clar în timp, operând transpuneri de simboluri şi enunţuri religioase în culori sobre pe care, le regăsim în gama cromatică a icoanelor. Evocarea prin compoziţii a liniştii sau a tăcerii, organizate pe verticalitatea simpla a tablourilor atrage, în mod deosebit, solidaritatea spirituală a privitorului. Artistul urmăreşte o luminină de natură imnică care, îl defineşte într-un studiu permanent şi prelungit al imaginarului bine structurat. Folosirea tentelor elaborate de culoare descrie o alchimie a sufletului şi/sau al spiritului. El consemnează un traseu între idee şi stare, între ritmica abstractă a semnelor plastice şi conţinutul figurativ, concentrând astfel, tentaţii retorice ce depăşesc condiţia existenţială. Pânzele sale sunt realizate cu rigoare, desenul este sensibil dar ferm, spontan uneori sau alteori cu tendinţe geometrizante. Rafinamente de griuri, ce simbolizează independenţa şi încrederea în sine, degajă o atmosferă de lirism stenic potenţat de o gândire religioasă. Transfigurarea  plastica a emoţiei mistice, preluată din icoanele creştine, exprimă viziunea propriei fiinţe, a modului de a fi şi a simţi, a trăi şi a crea. Fiecare lucrare poartă un mesaj din care, rezultă nevoia de comunicare, dincolo de barierele cotidianului asaltat mai mult de preocupari materiale. Expresia generală a imaginilor, redate cu timiditate de către artist, are o energie subtilă şi activă care apropie publicul.
Expoziţia este unitară în viziune chiar dacă, tonalităţile cromatice sunt tributare unei ucenicii care pleacă de la experienţa şi înţelepciunea maestrului Boca, până la propria meditaţie. În acest mod, pictorul Constantin Tanasache, ne-a dezvaluit cu elocvenţă trăirile sale acompaniate de o discretă muzicalitate a acordurilor cromatice ce poartă amprenta individualităţii distincte în arealul artistic local. Muzeul de Artă a prilejuit publicului băcăuan întâlnirea cu un artist care, ne-a dezvăluit calitatea exprimărilor plastice într-un demers artistic asumat.