vineri, 26 septembrie 2014

Instantaneu plastic - Tinere talente

  

Pânză colorată, impregnată cu forme primitive de o vitalitate încredibilă, cu înjeghebate existențe posibile subjugate de trăinicia satului de poveste,
pânză încadrată temeinic într-un poligon a cărui laturi congruente sunt străjuite de același, veșnic, unghi de 90˚,
pânză generos întinsă, plină de tine însuți, nepăsătoare la critici, absentă la laude, zugrăvită cu dragostea nesfârșită de pensulă și culoare.

Când ești privită desfășori amintiri tandre, virtuți, pasiune pentru lucrurile mici sau mari ale vieții, împărtășești emoții profunde și poetice!

Cum să nu seduci cu jocurile copilăriei a personajelor autentice apărute parcă din basme în tablou?

Cum să nu te lași cucerit de viața liniștită a cadrului rural cu sărbători deosebite a simțurilor pline de exuberanță îmbrăcate în culori luminoase?

 Cum să nu auzi mesajul pictoriței CATINCA POPESCU că, uneori, este nevoie de foarte puțin pentru a fi împlinit.

            Pictura e frumosul meșteșug ce stabilește interacțiunea între simțuri, realitate și imaginație, între creator și privitor. Departe de orice universitar, pictura naivă, oriunde și oricând, nu importă, dezarmează. Simplitatea ingenuă, te conduce precum firul Ariadnei  în labirintul propriei existențe, instantaneu, precis și fără șovăire. Privindu-te din nou, pentru a câta oară?, ca un vechi cunoscutor al tău, și de acum un vechi prieten - inevitabil și de aceea necesar - te retragi în sine, pătruns de aduceri-aminte ale copilăriei. Iluzii și vise adânc implementate în suflet răzbat cu toată bogăția cromatică. Această formă de artă antrenantă oferă de multe ori, în detaliu silitor, o reprezentare atemporală și optimistă, o poveste veche sau biblică, un eveniment obișnuit sau unul curent, o ceremonie specială sau activitatea de zi cu zi. De-a lungul generațiilor arta naivă a rămas mereu prezentă restabilind popularitatea sa în ochii publicului prin sinceritate și spontaneitate. Un vis, o dorința sau un gând ce își găsește inspirația în realitate, în natură, în oameni și situații din viață, prin care transmite sensibilitate, bucurie și fericire .

            Așa că, în momente pregătite cu grijă, nu-i de mirare ca tinerele vlăstare să-și construiască vise.
            Nimic nu este greșit în lumea celui care urmărește anotimpurile vieții.

            Pentru că faptele se-adună, timpul trece și, ca la un semn, deodată, istoria trage o linie, face bilanțul unei vieți, sau mai mult, a unei comunități pe o anume perioadă. Acum se deosebesc marile și micile talente, căci aceștia din urmă vor purta cununa tradițiilor, creația lor implicând nu doar știința de a potrivi culorile ci propria modelare și trăinicie. Independent de rigorile cotidianului imaginația copiilor e activă permanent.
            Dimpreună cu părintele paroh Zaltariov Iulian-Vlad, Catinca Popescu a reușit să realizeze cea de IV-a ediție a Taberei de pictură naivă - ”Acasă, la Suhuleț”. S-au pornit, dintr-un imbold lăuntric, de a da grandoare și rodnicie celor mai lipsite de măreție, celor mai superficiale și sărăcăcioase teme din zilele noastre: ale țăranului român, a vieții satului și copilăriei care, ieri ca și astazi, pare a fi o poveste de demult. Deschiderea nobilă spre noi generații de copii, introducerea lor în lumea culorilor și a pasiunii pentru pictură reprezintă cea mai mare recunoștință pe care o poartă locului natal. O adevărată lecție de viață pentru a forma caractere. Lecție care le pot schimba viitorul prin cunoaștere, sârguință și învățătură dar mai ales prin puterea exemplului.
            Întemeierea unui asemenea experiment artistic într-un sat cu perspective culturale deloc încurajatoare, unde atitudinea față de obișnuința fiecărei zile este o stare de fapt, pare un act temerar. Zona geografică încărcată de istorie cu o frumoasă descriere a toponimiei locurilor ocupate astăzi de satele Tansa și Suhuleț” a căror denumire  ”ne vine de departe, din neam, din vremea domniei lui Iuga voievod - 1399” precum înscrisurile documentare ”hrisoave de pe vremea lui Stefan cel Mare”, legitimează   tradiția populară autentică și recuperarea de tinere talente.
           
            Privesc cu emoție filmul realizat de televiziunea din Iași a deschiderii taberei. În sala bisericii se aud glasuri nevinovate de copii. Sunt însetați de cunoaștere. Murmure și voci șoptite își caută câte un loc la masa străjuită de scaune. Curiozitatea le-a înmuiat puțin elanul fiind preocupați de necesarul de materiale ce trebui să-l aibă asupra lor. Străpung cu privirea fiecare gest al venerabilei Doamna Catinca, îi sorb cu nesaț cuvintele și îndrumările blânde, ascultă fermecați cum să poată închipui o poveste din culoare. Această formă de exprimare plastică organizată de elemente cunoscute lor odată cu abecedarul, - linia, punctul, culoarea și forma-, le-a fost străină. Au aflat ce este un peisaj, o natură statică sau o compoziție. Au aflat rostul picturii cu inegalabilă dragoste și entuziasm. Prin faima acestei arte vor însufleți cu siguranță locul natal și copilăria cu toată partea lor de cer. Pentru că nevinovăția micilor pictori se apropie de o realitate alegorică, simbolică și amplificată instinctiv și intuitiv în lumina transcendentei, oferind un teren fertil pentru artiști în devenire.
           
            Apartenența Tinerelor talente la creație va deschide în sufletul și conștiința lor, noi căi de explorare a valențelor plastice. Pe deplin ancorați în emoțiile și lume fantastică, vor plămădi cu imaginația și culoarea evenimente cu legi neștiute și nu în ultimul rând, triumful vieții ce se înalță ciudat și fascinant deasupra realității. Fiecare artist are dreptul să vadă lumea în felul lui, frumusețea e în ochii celui care privește iar formele ei sunt infinite atunci când este însuflețit de geniu și poartă semnul unei personalități distincte.
                         ”Momentul pe care îl trăim, în aceste clipe, este extrem de emoționant, pentru că marchează încheierea mult îndrăgitei tabere de creție Acasă la Suhuleț; a fost o săptămână plină de emoții, de concentrare și de realizare a unor lucrări de pctură originale și captivante.
             Distinsă Doamnă Catinca Popescu, artist plastic de renume, vă mulțumim din adâncul inimii că ne-ați adus pictura în sat, acolo de unde a izvorât cu atâta ardoare în sufletul dumneavoastră, în cei 40 de ani de creație și recunoaștere naționa lă internațională”.

            38 de copii au împărtășit bucuria creației de a da celui mai neînsemnat amănunt simbolul măreției, nevremelnicia și inalterabila trecere a timpului. Invitații, Adrian Ardeleanu - Director la Centru de Cultură Iași, Mihai Bălășel - Director Școala Com. Tansa - Iași, Preotul paroh Iulian Zaltariov, părinții copiilor dimpreună cu inițiatoarea Catinca Popescu au ascultat emoționați cuvântul copiilor de încheiere a taberei prin care și-au exprimat dorința ca această experiență să devină tradiție împământenită în sat - o adevărată școală de pictură. Expoziția realizată a fost o revelație, curgere de verde imbibat cu aer, freamăt sensibil al tușelor de culoare în care viața vibrează și pulsează ca lavă vulcanică. Pentru că un alt merit al pictoriței este calitatea de bun pedagog. Atașată la transmiterea de cunoștințe, s-a apropiat cu sufletul de copii, inoculându-le dragostea pentru pictură, învățîndu-i cum să amestece culorile și să le așeze în pagină. Aceasta a fost șansa oricărui tânăr ale cărui merite esențiale sunt spontaneitatea și sinceritatea. Nu au nevoie decât de a îndrăzni cu străduință și dăruire pentru a pătrunde în tainele artei.  

            Desigur, ceea ce contează este în primul rând natura, personalitatea, nu doar ceea ce înveți sau primești, cât mai ales acel dat pe care îl ai de la naștere. Însușire nobilă, înțelepciune profundă moștenită de la strămoși, reîntoarcere la locul de obârșie, de natura atemporală al subiectului. Acesta este Marele Tablou al vieții pictoriței CATINCA POPESCU, este biografia sa având ca fundal satul în care s-a născut și a crescut. 
Bibliografie: http://obiective-turistice.romania-tourist.info/tansa-iasi--detalii