marți, 21 octombrie 2008

Cristian DiaconescuCristian Diaconescu între Bacău şi Iaşi

Născut în Bacău, absolvent a facultăţii de artă plastică şi membru al U.A.P. Iaşi din 2001, Cristian Diaconescu a vernisat de curând, pentru prima dată în cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, o expoziţie personală la Galeriile „Alfa”. Ca orice artist autentic, format într-un anume mediu spiritual şi fecund al şcolii cu tradiţii plastice ieşene, revine în mijlocul băcăuanilor, în prim planul atenţiei, să restituie plastic profesionalismul unor confraţi din toate generaţiile. Prezenţă permanentă la manifestările artistice organizate în plan local şi naţional, obţine nenumărate premii şi distincţii făcându-se remarcat prin tematică şi instrumentarul plastic: colaje, tehnici mixte de incorporare a unor obiecte şi materiale reziduale aplicate pe suprafaţa tablourilor.
Consecvent cu sine, artistul favorizează o mobilitate continuă a procesului de creaţie în sensul unei perfecţionări evolutive. Expoziţia, unitară din punct de vedere tematic, formată din 55 de lucrări, pune problema interpretării formelor şi culorii descoperind viziuni conceptuale proprii pe care autorul îşi structurează universul artistic. Subiectele alese (portrete, îngeri, personaje, regi, regine) sunt vechi de când lumea dar,ceea ce le deosebeşte e felul cum le-a tratat în faţetele lor, infinit variate. Capacitatea de reevaluare a realităţii înconjurătoare, percepută cu exactitate şi transpusă într-un limbaj bogat în nuanţe şi semne, contribuie substanţial la îmbunătăţirea viziunii artistice. Arta lui Cristian Diaconescu, atât de plină de viaţă, surprinsă într-o cromatică aleasă, echilibrată, spontană şi directă, permite descrierea emoţiei şi impresiei optice fără ezitări şi strădanii evidente. Are prospeţimea înfăptuirii instantanee astfel încât, conceptual şi tehnic, este susţinut de abilitatea realizării tablourilor în formulări sintetice. Preferă tipul de compoziţii cu desfăşurare largă a ductus-ului pensular sau al cuţitului de paletă, concentrând subiectul pentru ca apoi să adauge o grafie scriptică şi aleatoare implicată în ţesătura imaginii. Vivacitatea impresiei şi armonia cromatică, calitate predominantă a lucrărilor ce poartă amprenta caracterului său liniştit, oferă cu generozitate imagini din ceea ce este („Autoportret”, „Ce am în cap”, „A fi sau a nu fi”, etc.). Forma şi culoarea o exploatează cu intenţii realiste într-o formă sugestională unde maniera de lucru aminteşte cunoscătorilor istoriei artei, de prima perioadă a picturii lui David Hockney care se inspira din lucrurile şi situaţiile aflate în imediata apropiere. Asimilarea unor antecedente prestigioase din pictura modernă europeană îl situează pe linia tradiţiei manifeste ieşeană.
Compoziţiile sunt organizate aşadar într-un spaţiu dat, de regulă a habitatului (locuinţa sau atelierul de creaţie), cu viziuni a propriului univers interior situat peste agitaţia lumii exterioare. Dotat cu disponibilităţile unui spirit meditativ – investigator, pictorul practică şi genul portretului, modelul real asigurându-i posibilitatea şi libertatea de a concepe originalul printr-o fuziune intimă a formelor şi culorilor.
Astfel, rezultatul înregistrării, interpretării şi comunicării prin creaţie a artistului Cristian Diaconescu se întemeiază pe procesul existenţial, realizând parcursul dintre formă şi idee sau idee şi formă. Şi, pentru că recurge cu dezinvoltură la bogăţia cromatică a vieţii, preluând cu talent elemente de sinteză, afirmîndu-se în plastica noastră ca personalitate artistică distinctă într-o lume în care nu vom înceta niciodată să ne cunoaştem sau să ne lipsim de artă şi artişti, îl asigurăm de toată gratitudinea noastră şi de faptul că, va fi oricând binevenit acasă, în Bacău!