marți, 6 martie 2012

Expozitia personala Constantin Tanasache


 
       
 
Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice şi Design a Universităţii "George Enescu" Iaşi, Secţia pictură, membru titular UAP Filiala Bacău din anul 2000, având ca profesor pe reputatul maestrul Ilie Boca, Constantin Tănăsache s-a facut remarcat în aria plastică locală şi nu numai, cu lucrări filtrate printr-o anumită stare de suflet şi spirit. Când spun aceasta mă refer cu deosebire la preţioasele griuri colorate, reproduse pe coordonatele propriilor trăiri interioare. Fire discretă şi consecventă, personalitatea artistului s-a conturat clar în timp, operând transpuneri de simboluri şi enunţuri religioase în culori sobre pe care, le regăsim în gama cromatică a icoanelor. Evocarea prin compoziţii a liniştii sau a tăcerii, organizate pe verticalitatea simpla a tablourilor atrage, în mod deosebit, solidaritatea spirituală a privitorului. Artistul urmăreşte o luminină de natură imnică care, îl defineşte într-un studiu permanent şi prelungit al imaginarului bine structurat. Folosirea tentelor elaborate de culoare descrie o alchimie a sufletului şi/sau al spiritului. El consemnează un traseu între idee şi stare, între ritmica abstractă a semnelor plastice şi conţinutul figurativ, concentrând astfel, tentaţii retorice ce depăşesc condiţia existenţială. Pânzele sale sunt realizate cu rigoare, desenul este sensibil dar ferm, spontan uneori sau alteori cu tendinţe geometrizante. Rafinamente de griuri, ce simbolizează independenţa şi încrederea în sine, degajă o atmosferă de lirism stenic potenţat de o gândire religioasă. Transfigurarea  plastica a emoţiei mistice, preluată din icoanele creştine, exprimă viziunea propriei fiinţe, a modului de a fi şi a simţi, a trăi şi a crea. Fiecare lucrare poartă un mesaj din care, rezultă nevoia de comunicare, dincolo de barierele cotidianului asaltat mai mult de preocupari materiale. Expresia generală a imaginilor, redate cu timiditate de către artist, are o energie subtilă şi activă care apropie publicul.
Expoziţia este unitară în viziune chiar dacă, tonalităţile cromatice sunt tributare unei ucenicii care pleacă de la experienţa şi înţelepciunea maestrului Boca, până la propria meditaţie. În acest mod, pictorul Constantin Tanasache, ne-a dezvaluit cu elocvenţă trăirile sale acompaniate de o discretă muzicalitate a acordurilor cromatice ce poartă amprenta individualităţii distincte în arealul artistic local. Muzeul de Artă a prilejuit publicului băcăuan întâlnirea cu un artist care, ne-a dezvăluit calitatea exprimărilor plastice într-un demers artistic asumat.