miercuri, 14 martie 2012

Femeia - artist plastic - expoziţie
Expoziţia propune publicului posibilitatea de a cunoaşte laolaltă pictoriţele din Bacău. Fără o tematică anume, ca o demonstraţie în forţă, s-au etalat lucrări cu abordări diferite semnate de temperamente artistice diferite. Reunind un numar de numai 23 de nume cunoscute publicului precum: Carmen Poenaru, Dany Zărnescu, Silvia Anghel, Ionela Lăzureanu, Silvia Tiperciuc, Daniela Gaftea, Călin Veronica, Geanina Ivu Vlad, Viorica Zaharia, Carmen Voisei şi până la cele mai noi, angajate înscrierii pe firmamentele artelor, cu o prezenţă activă în manifestările plastice cum sunt: Teodora Nicodim, Bianca Rotaru, Elena Lupaşcu, Oana Văsâi Luminiţa Radu, Mihaela Craiu, Cristina Claudia Pop, Raluca Ghideanu, muzeul urmăreşte recunoaşterea şi promovarea valorilor artistice feminine din aria culturală a oraşului. În istoria locală consemnăm, în succesiunea afirmării lor, certitudini menite să trateze profunzimile timpului, cu un interes afirmat în diverse modalităţi de expresie şi mijloace plastice alternative. Peste aceasta soliditate a creaţiei femeilor artiste, consider important ca valorile artistice să fie cunoscute publicului larg. Intensificarea tendinţelor novatoare se văd la toate generaţiile astăzi şi aici, având posibilitatea să descoperim că sinceritatea creatoare nu are limite. Dincolo de calităţile femeii şi atributele feminine care sunt amintite în afiş, vom descoperi seninătatea interioară a fiecăreia, vom simţi ori intui bucuria de a trăi în cromatica sau tehnica aleasă (grafică, ulei, printuri, acryl, tempera, tapiserie, sculptură, tehnici pe care le regăsim pe simeză) dar şi capacitatea de a se abandona imaginaţiei, aflate între graniţa desenului şi pata cromatică.
          Expoziţia în sine, relevă o statornică muncă ce năzuieşte spre cuprinderea unui univers mai larg decât cel obişnuit femeii. O epurare a preocupărilor zilnice ce pretinde sensiblităţilor, dreptul la manifestare în însăşi substanţa iubirii, iubirea de frumos, de apropele său, de copilul său, de viaţă.Curator expoziţie,