miercuri, 19 septembrie 2012

"Like" pentru Carmen Voisei


                               

           Iatã cum, într-un mod inedit şi cât se poate de actual, protagonista manifestãrii intitulatã atât de sugestiv „Prieteni, prietene“, Carmen Voisei, a ţinut sã ne prezinte într-o formã plasticã, persoane din imediata apropiere cât şi cele cu care comunicã virtual. Cred cã, într-un fel sau altul, a surprins pe toatã lumea cu aceastã expoziţie dovedind cã ştie sã se plieze pe o schemã formalã ce impune anumite reguli, prin insuşirea proprietãţilor sugestive, dinamice şi actuale pe care le oferã internetul, a celui mai cunoscut site de socializare, Facebook. Adaptatã la imperativele acestui secol, a societãţii şi tehnicilor dezvoltate, indispensabile vieţii actuale, combate pe deplin teza hegeliana a „sfârşitului artei“ potrivit cãreia „arta nu mai oferã acea satisfacţie nevoilor spirituale, rãmânand pentru noi, în privinţa destinaţiei ei supreme, ceva ce aparţine trecutului.” 
    Astfel, lucrãrile artistei şi poetei Carmen Voisei sunt încãrcate de emoţii şi sentimente cu evidente metafore plastice. Portretele sale traduc stãri sufleteşti stenice, dragostea pentru oameni din care derivã caracterul angajat al artei sale, cu preferinţã de a reflecta o situaţie socialã. Nobila atitudine vãditã în formã şi culoare, sensibilitate poeticã detaşatã din experienţe proprii, unice, o plãteşte cu bogãţia sufletului. Carmen Voisei transpune aureola metaforelor din poezie în tablouri. Modul plastic la care a recurs descrie, nici mai mult nici mai puţin, raporturile existente între oameni, naţiuni, idei, credinţe şi imagini care, se întâlnesc în drumurile lor cu anumite interese comune. Ea înţelege timpurile în care trãieşte și află resurse de a exprima artistic ceea ce se petrece dincolo de ordinea imediatã a realitãţii. Pictura ei stabileşte un dialog între virtual şi real, descoperind prelungite meditaţii cãrora le urmeazã selecţia şi opţiunea, ca afirmare a surselor de inspiraţie. Prietenii sunt persoane care îi ating sufletul, care îi inspirã o idee sau îi insuflã o stare sau culoare. Rememorarea acestora şi reprezentarea lor în picturã sugereazã un parcurs spiritual ascendent într-o permanentã decantare a mijloacelor de expresie. Cromatica îşi aflã originea în învãţăturile maestrului Ilie Boca. Artista stãpâneşte culoarea în mod evident, portretele sunt potenţate de grafismul pensulei care asigurã armonie şi echilibru. Suprafaţa de culoare este aplicatã uşor modulat şi vibrant fãrã a sugera însã volumetrie formei. Fiecare lucrare conţine trãsãturi autobiografice care vizeazã mesajul cã nu este importantã surprinderea expresiei, ci diferitele energii psihice ale fiinţei umane. Pânã la urmã scopul acestui demers artistic nu este idealizarea ci înfruntarea realului într-un mod plastic personal, prin mijloace absolut subiective de a vedea şi care, în fapt, reprezintã o interpretare  afectivã de percepere a subiectului. 
      În acest mod, Carmen Voisei ne-a arãtat cum totalitatea lumii vizibile şi virtuale poate deveni obiectul unui tablou, fapt care aduce cu sine abolirea frontierelor artei, îngãduind amestecul de modalitãți specifice de reprezentare şi diversitate. O calitate demnã a acestei expoziţii este sinceritatea, sinceritatea unei confesiuni ce implicã nedezminţit încrederea în prieteni, în viaţã, reamintindu-ne cã prietenia este o floare rarã.
      Cu gând curat, cu sufletul deschis, Carmen Voisei este mai mult decât pictoriţã sau poetã, este personajul propriului tablou. Sã o primim aşadar în galeria, nu doar virtualã, prietenilor, cu bucurie şi respect, cu drag pentru ceea ce face si este.
http://ateneu.info/wp-content/uploads/at1208_net.pdf  (pag.9)

vineri, 27 iulie 2012

COPILARIE - 1 IUNIE 2012


   
            Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau a fost gazda unor adevarate talente a Scolii Populare de Arta si Meserii tomai de 1 iunie, Ziua Copilului. Iniţiativa organizării închiderii anului şcolar la Muzeul de Artă a fost pentru unii un semn de bun augur iar pentru alţii doar o demonstaţie a talentului de care, aproape numai aveau nevoie pentru că, faima lor a fost recunoscută în concursuri prestigioase din ţară. Am zice ca cei mai buni profesori sunt in Bacau dar e incomplet spus deoarece nu există profesori fără elevi şi iarăşi nu ar fi îndeajuns dacă pasiunea pentru ceea ce au ales nu ar fi comună. Astfel, au expus elevi de la clasele profesoarelor Daniela Gaftea si Carmen Murariu premianti la diferite concursuri de arte plastica, au cantat elevi participanti la concursul X Factor - prof.Marinela Potârniche, Bobocelul de aur - prof. Maria Şalaru şi au susţinut câte un mic recital la instrumentul de studiu, de la cel mai mic elev până la la cel mai mare, manifestarea transformându-se într-un adevarat spectacol. Răsplata performanţelor a venit de la conducerea scolii, directoarea Carmen Voisei care, a cordat fiecăruia câte o Diplomă de merit în semn de apreciere şi recunoaşterea talentelor care a făcut cinste instituţiei.

miercuri, 14 martie 2012

Femeia - artist plastic - expoziţie
Expoziţia propune publicului posibilitatea de a cunoaşte laolaltă pictoriţele din Bacău. Fără o tematică anume, ca o demonstraţie în forţă, s-au etalat lucrări cu abordări diferite semnate de temperamente artistice diferite. Reunind un numar de numai 23 de nume cunoscute publicului precum: Carmen Poenaru, Dany Zărnescu, Silvia Anghel, Ionela Lăzureanu, Silvia Tiperciuc, Daniela Gaftea, Călin Veronica, Geanina Ivu Vlad, Viorica Zaharia, Carmen Voisei şi până la cele mai noi, angajate înscrierii pe firmamentele artelor, cu o prezenţă activă în manifestările plastice cum sunt: Teodora Nicodim, Bianca Rotaru, Elena Lupaşcu, Oana Văsâi Luminiţa Radu, Mihaela Craiu, Cristina Claudia Pop, Raluca Ghideanu, muzeul urmăreşte recunoaşterea şi promovarea valorilor artistice feminine din aria culturală a oraşului. În istoria locală consemnăm, în succesiunea afirmării lor, certitudini menite să trateze profunzimile timpului, cu un interes afirmat în diverse modalităţi de expresie şi mijloace plastice alternative. Peste aceasta soliditate a creaţiei femeilor artiste, consider important ca valorile artistice să fie cunoscute publicului larg. Intensificarea tendinţelor novatoare se văd la toate generaţiile astăzi şi aici, având posibilitatea să descoperim că sinceritatea creatoare nu are limite. Dincolo de calităţile femeii şi atributele feminine care sunt amintite în afiş, vom descoperi seninătatea interioară a fiecăreia, vom simţi ori intui bucuria de a trăi în cromatica sau tehnica aleasă (grafică, ulei, printuri, acryl, tempera, tapiserie, sculptură, tehnici pe care le regăsim pe simeză) dar şi capacitatea de a se abandona imaginaţiei, aflate între graniţa desenului şi pata cromatică.
          Expoziţia în sine, relevă o statornică muncă ce năzuieşte spre cuprinderea unui univers mai larg decât cel obişnuit femeii. O epurare a preocupărilor zilnice ce pretinde sensiblităţilor, dreptul la manifestare în însăşi substanţa iubirii, iubirea de frumos, de apropele său, de copilul său, de viaţă.Curator expoziţie,

marți, 6 martie 2012

Expozitia personala Constantin Tanasache


 
       
 
Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice şi Design a Universităţii "George Enescu" Iaşi, Secţia pictură, membru titular UAP Filiala Bacău din anul 2000, având ca profesor pe reputatul maestrul Ilie Boca, Constantin Tănăsache s-a facut remarcat în aria plastică locală şi nu numai, cu lucrări filtrate printr-o anumită stare de suflet şi spirit. Când spun aceasta mă refer cu deosebire la preţioasele griuri colorate, reproduse pe coordonatele propriilor trăiri interioare. Fire discretă şi consecventă, personalitatea artistului s-a conturat clar în timp, operând transpuneri de simboluri şi enunţuri religioase în culori sobre pe care, le regăsim în gama cromatică a icoanelor. Evocarea prin compoziţii a liniştii sau a tăcerii, organizate pe verticalitatea simpla a tablourilor atrage, în mod deosebit, solidaritatea spirituală a privitorului. Artistul urmăreşte o luminină de natură imnică care, îl defineşte într-un studiu permanent şi prelungit al imaginarului bine structurat. Folosirea tentelor elaborate de culoare descrie o alchimie a sufletului şi/sau al spiritului. El consemnează un traseu între idee şi stare, între ritmica abstractă a semnelor plastice şi conţinutul figurativ, concentrând astfel, tentaţii retorice ce depăşesc condiţia existenţială. Pânzele sale sunt realizate cu rigoare, desenul este sensibil dar ferm, spontan uneori sau alteori cu tendinţe geometrizante. Rafinamente de griuri, ce simbolizează independenţa şi încrederea în sine, degajă o atmosferă de lirism stenic potenţat de o gândire religioasă. Transfigurarea  plastica a emoţiei mistice, preluată din icoanele creştine, exprimă viziunea propriei fiinţe, a modului de a fi şi a simţi, a trăi şi a crea. Fiecare lucrare poartă un mesaj din care, rezultă nevoia de comunicare, dincolo de barierele cotidianului asaltat mai mult de preocupari materiale. Expresia generală a imaginilor, redate cu timiditate de către artist, are o energie subtilă şi activă care apropie publicul.
Expoziţia este unitară în viziune chiar dacă, tonalităţile cromatice sunt tributare unei ucenicii care pleacă de la experienţa şi înţelepciunea maestrului Boca, până la propria meditaţie. În acest mod, pictorul Constantin Tanasache, ne-a dezvaluit cu elocvenţă trăirile sale acompaniate de o discretă muzicalitate a acordurilor cromatice ce poartă amprenta individualităţii distincte în arealul artistic local. Muzeul de Artă a prilejuit publicului băcăuan întâlnirea cu un artist care, ne-a dezvăluit calitatea exprimărilor plastice într-un demers artistic asumat.